רישיון משרד הבריאות

הוצאת רישיון לעסק הוא תהליך שבמסגרתו נבחנת עמידתו של העסק בשורה של קריטריונים כלליים, המפורטים בחוק לרישוי עסקים.

שתף
רישיון יצרן משרד הבריאות

כל עסק מחויב בהחזקת רישיון עסק, אך לא כל עסק מחויב בהחזקת רישיון יצרן ולא כל עסק מחויב בהחזקת רישיון מטעם משרד הבריאות.

שתף
צו רישוי עסקים

לאורך השנים, ידעתם שקיים חוק רישוי עסקים שעוסק בכל הפרוצדורות והתנאים בהם צריך לעמוד עסק על מנת להיות זכאי לרישיון עסק. לאורך השנים, גם התפתח מאוד התחום של רישוי עסקים,

שתף
הנפקת רישיון יצרן

אם אתם נמצאים בשלבי הקמה, או אולי כבר בשלבי תפעול שוטף של מפעל מזון, אתם מחוייבים על פי חוק רישוי עסקים, להחזיק ברישיון יצרן בתוקף מטעם משרד הבריאות.

שתף